Předmět z prvního ročníku oboru Informatika v ekonomice, který seznamuje s pojmy HW, SW, stavbou počítačů a s problematikou s tím spojenou...