Topic outline

 • Topic 1

  Opakovací příklady
 • Topic 2

  Zásoby
 • Topic 3

  Dlouhodobý majetek
 • Topic 4

  Krátkodobý finanční majetek a bankovní úvěry
 • Topic 5

  Zúčtovací vztahy
 • Topic 6

  Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Topic 7

  Náklady a výnosy
 • Topic 8

  • Topic 9

   • Topic 10